03/08/2021 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm qua tôi đến chơi nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 23:46

 

Hôm qua tôi đến chơi nhà,
Thấy ông bươu trán, thấy bà mắt sưng.
Ông thì mặt đỏ bừng bừng,
Tay lao cán thuổng, tay vung cán cào.
Bà thì mồm thét, miệng gào,
Chân rãy đành đạch, tay cào áo ông.
Ối chao! Rõ “đẹp” hay không?
Hỏi rằng tình nghĩa vợ chồng còn đâu?
Bài ca dao này phê phán nếp sống chưa văn minh những năm sau giải phóng thủ đô.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hôm qua tôi đến chơi nhà