14/06/2024 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Tử

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 24/06/2008 04:49

 

Làm vua mà cũng chán
Bỏ đi theo mây ngàn
Một nước cờ Yên Tử
Làm bận lòng thế gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » Yên Tử