29/06/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện thôn nhà

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 31/10/2015 00:12

 

Chuyện xóm lúc lười chẳng đúng sai
Tân gia bọn trẻ nhắn ta về
Tiền sen chấm nước xuân qua chậm
Sáo trúc vút trời hạ đến rồi
Rau rút cua đồng cơm mấy bát
Trạch sông muối ớt rượu dăm ly
Nông nhàn chuyện phiếm ai cười thế
Nghe chúc năm nay mưa kịp thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Chuyện thôn nhà