06/06/2023 19:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như chim bay cõi rỗng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/03/2021 07:35

 

Như chim bay cõi rỗng,
tình em gửi trống không.
Anh chỉ toàn mơ mộng,
đời gửi vào viễn vông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Như chim bay cõi rỗng