29/05/2023 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Dương hoài thảo lư di tích

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 04:48

 

Phiên âm

Vũ phiến vân phong triển phục thu,
Ngoạ long danh tích độc trường lưu.
Viêm hôi[1] thiên ý tam phân cục,
Thuỷ giám nhân tài đệ nhất lưu.
Nguỵ tặc hà nan cầm Duệ, Ý,
Hán triều vô mẹnh kiến Y, Chu.
Mao lư phất quả quy canh chí,
Thương vũ mang mang thảo mộc sầu.

Dịch nghĩa

Cây quạt lông “chiều mây gọi gió” hết xoà lại xếp,
Di tịch Ngoạ Long riêng lưu mãi với đời.
Tro nóng, ý trời muốn chia thế cuộc làm ba,
Nước sông tỏ mặt bậc tài danh số một.
Giặc Nguỵ có khó khăn gì trong việc bắt Duệ, Ý,
Triều Hán không thể nào được thấy Y Doãn, Chu Công.
Chẳng có ngày được thoả chí về lều tranh cày ruộng,
Trời xanh thăm thẳm, cỏ cây sầu.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Quạt lông mở khép gió cùng mây,
Dấu Ngoạ Long còn mãi đến nay.
Tro nóng trời chia ba nhánh vạc,
Nước soi tài lớn một tên thầy.
Y Chu, triều Hán tìm sao được!
Duệ, Ý quân Tào bắt khó thay!
Chẳng thể về lều, cày thoả chí,
Trời bâng khuâng, hoa cỏ chau mày.
Nguyên chú: “Tương truyền lều cỏ ở núi Ngoạ Long thuộc tỉnh Hà Nam, cách phủ thành Nam Dương 8 dặm. Chưa đến thăm được”.

Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997
[1] Tro nóng, chỉ trận hoả công ở Xích Bích (nằm về phía tây huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc) do liên quân Thục - Ngô thực hiện để đánh bại quân Tào Tháo. Lấy yếu thắng mạnh, nhờ mưu Gia Cát Lượng. Sau trận đánh quyết định này, Trung Quốc được chia ba (tam phân), hình thành thế chân vạc Tào, Tôn, Lưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Nam Dương hoài thảo lư di tích