14/08/2020 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về em không biết gì đưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:56

 

Anh về em không biết gì đưa
Còn một trái dừa đương ở trên cây
Khuyên anh ở lại chốn này
Để em về bển, cha mẹ rầy em chịu cho
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về em không biết gì đưa