30/06/2022 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Minh Loan động khẩu thượng sĩ đại vương phần
吊鳴鸞峒口上仕大王墳

Tác giả: Nguyễn Đức Hùng

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2020 12:37

 

Nguyên tác

生為良將化為神,
萬古綱常繫此身。
峒口象邊秋月下,
往來人說大王墳。

Phiên âm

Sinh vi lương tướng, hoá vi thần,
Vạn cổ cương thường hệ thử thân.
Động khẩu tượng biên thu nguyệt hạ,
Vãng lai nhân thuyết đại vương phần.

Dịch nghĩa

Khi sống là vị tướng giỏi, lúc mất trở thành thần,
Muôn thuở giữ vẹn tam cương ngũ thường của bản thân.
Nay dưới bóng trăng thu bên cạnh voi đá ở trước cửa động.
Người qua lại đều nói đây có ngôi mộ của đức đại vương.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Sống là danh tướng, hoá là thần,
Muôn thuở cương thường giữ tấm thân.
Nấm mộ cửa hang voi đá phục,
Trăng soi nắng dãi trải bao xuân.
Bài thơ này chép trong thần tích đền Nội Kiếu, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 1572.

Thượng sĩ đại vương họ Lê tên Rộng, là tướng thời Hùng Vương có công đánh Thục. Trên đường thắng giặc về quê mới đến châu Đà Bắc, cửa động Minh Loan thì bị chết, trong một trận mưa to gió lớn trong rừng. Tại chùa Phúc Khánh cũng thuộc thôn Nội Kiếu, nơi bố mẹ thượng sĩ đại vương ở, có bài thơ Du Phúc Khánh tự nhân đề của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đề.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Hùng » Điếu Minh Loan động khẩu thượng sĩ đại vương phần