26/10/2021 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió ru lá ngủ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:51

 

Khuya,
Gió buồn đậu giữa vòm hoa
Đường cũ đi về đầm nước mắt
Làng xưa
Mảnh trăng thề
Đá ướt.

Tủi giọt trăng
Tròn như mắt ngọc trong sương
Giấc mơ về
Trăng còn ru lá ngủ
Gió vẫn u hoài
Hoa còn ngủ trong mơ.
1962

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Gió ru lá ngủ