23/06/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tim ta ơi! Đừng nên u uất”
“Herz, mein Herz, sei nicht beklommen”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 02/03/2007 16:12

 

Nguyên tác

Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,
Und ertrage dein Geschick.
Neuer Frühling gibt zurück,
Was der Winter dir genommen.

Und wie viel ist dir geblieben,
Und wie schön ist noch die Welt!
Und, mein Herz, was dir gefällt,
Alles, alles darfst du lieben!

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Tim ta ơi! Đừng nên u uất
Số phận mình gắng chịu cho quen
Những cái gì mùa đông cướp mất
Xuân mới về sẽ trả cho em.

Và mọi điều sẽ lưu lại em thôi!
Cuộc đời này thật xiết bao tươi đẹp!
Cứ yêu đi, em ạ, tim ta ơi.
Yêu tất cả những gì tha thiết nhất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Tim ta ơi! Đừng nên u uất”