03/04/2023 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề Đáp Sơn thạch động
戲提答山石洞

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 17:59

 

Nguyên tác

海外蓬壺方丈,
人間勾漏天台。
些間有奇絕處,
引得群仙到來。

Phiên âm

Hải ngoại Bồng Hồ, Phương Trượng,
Nhân gian câu lậu Thiên Thai.
Ta gian hữu kỳ tuyệt xứ,
Dẫn đắc quần tiên đáo lai.

Dịch nghĩa

Bồng Hồ, Phương Trượng ở ngoài biển khơi,
Câu lậu, Thiên Thai ở trong cõi người.
Chốn này là nơi kỳ tuyệt,
Dẫn dụ được các tiên đến vui chơi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bồng Hồ, Phương Trượng ngoài biển,
Câu lậu, Thiên Thai cõi trần.
Đây thực là nơi kỳ tuyệt,
Đón mời dẫn dụ quần tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Hí đề Đáp Sơn thạch động