28/11/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 15/12/2012 09:00

 

Nguyên tác

徑暖草如積,
山晴花更繁。
縱橫一川水,
高下數家村。
靜憩雞鳴午,
荒尋犬吠昏。
歸來向人說,
疑是武陵源。

Phiên âm

Kính noãn thảo như tích,
Sơn tình hoa cách phồn.
Tung hoành nhất xuyên thuỷ,
Cao hạ sổ gia thôn.
Tĩnh khệ kê minh ngọ,
Hoang tầm[1] khuyển phệ hôn[2].
Quy lai dữ nhân thuyết,
Nghi thị Vũ Lăng nguyên[3].

Dịch nghĩa

Trời ấm lối nhỏ cỏ mọc dầy
Núi tạnh nhiều hoa nở
Một dòng sông ngang dọc
Thôn có mấy nhà cao thấp
Nghỉ trưa nghe gà gáy
Chiều vắng đi dạo nghe chó sủa
Khi về nói với mọi người
Ngờ đó là gò Vũ Lăng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường ấm cỏ như rậm
Núi quang hoa thắm hơn
Dọc ngang một nhánh nước
Cao thấp mấy nhà thôn
Trưa nghỉ gà kêu động
Chiều chơi chó sủa ồn
Khi về vui kể lại
Cứ ngỡ đến Đào Nguyên
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 75 bản Gia Tĩnh thời Minh. Bài thơ miêu tả cảm nhận điều mắt thấy tai nghe của tác giả trước một thôn núi nào đó, câu từ giản dị song rất điêu luyện, nhất là những cặp tiểu đối.

[1] Như tầm u, dạo chơi nơi vắng vẻ.
[2] Chiều, hoàng hôn.
[3] Đào Tiềm soạn Đào hoa nguyên ký có nhắc: chàng chài người quận Vũ Lăng, vào khoảng năm Thái Nguyên nhà Tấn, vào Đào hoa nguyên, trông thấy tình cảnh cuộc sống của cư dân trong động thành một thế giới khác hẳn nên Đào hoa nguyên còn gọi là Vũ Lăng nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Tức sự