05/12/2022 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất Ngọc Quan
出玉關

Tác giả: Lai Tế - 來濟

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tuỳ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2014 13:50

 

Nguyên tác

斂轡遵龍漢,
銜淒渡玉關。
今日流沙外,
垂涕念生還。

Phiên âm

Liễm bí tuân Long Hán,
Hàm thê độ Ngọc Quan.
Kim nhật lưu sa ngoại,
Thuỳ thế niệm sinh hoàn.

Dịch nghĩa

Gò cương ngựa cho chạy hướng về Long Hán,
Chịu khí lạnh vượt qua ải Ngọc Quan.
Hôm nay đang ở ngoài sa mạc,
Rơi nước mắt khi nghĩ có còn sống mà trở về không?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gò cương ngựa hướng về Long Hán
Chịu cho qua cơn lạnh Ngọc Quan
Hôm nay sa mạc gian nan
Nghĩ về sống sót lệ tràn ướt mi
Ngọc Quan là gọi tắt của Ngọc Môn quan, một cửa ải quan trọng trên đường buôn bán tơ lụa từ Trung Quốc tới các nước khác ở phương tây, nay ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lai Tế » Xuất Ngọc Quan