12/06/2023 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô Giang tạp vịnh kỳ 3

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 18/12/2022 06:56

 

Phiên âm

Nam nhạc do truyền tứ cận văn,
Trùng Hoa[1] hà xứ tưởng linh phần.
Cửu Nghi[2] sơn thượng tà dương ảnh,
Phiếu diểu trường không nhất phiến vân.

Dịch nghĩa

Núi Nam còn truyền áng văn chư hầu bốn phương tới chầu thiên tử,
Nhớ đến mộ thiêng của Trùng Hoa nay ở chốn nào?
Trên núi Cửu Nghi bóng chiều chênh chếch,
Một mảnh mây bay thấp thoáng trên không.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Mộ thiêng vua Thuấn nơi đâu?
Núi Nam nhắc chuyện phiên chầu đông vui.
Ngọn Cửu Nghi, ánh chiều soi,
Lửng lơ một mảnh mây trời bâng khuâng.
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997
[1] Tên hiệu của vua Thuấn.
[2] Núi nằm về phía bắc phủ thành Ngô Châu. Tương truyền núi Cửu Nghi là nơi vua Thuấn thị sát chư hầu bốn phương, sau khi ông mất, được chôn tại núi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Ngô Giang tạp vịnh kỳ 3