02/03/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc hồng mai hoa kỳ 3
賦得紅梅花其三

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2007 16:17

 

Nguyên tác

疏是枝條艷是花,
春妝兒女競奢華。
閑庭曲檻無餘雪,
流水空山有落霞。
幽夢冷隨紅袖笛,
遊仙香泛絳河槎。
前身定是瑤台種,
無復相疑色相差。

Phiên âm

Sơ thị chi điều diễm thị hoa,
Xuân trang nhi nữ cạnh xa hoa.
Nhàn đình khúc hạm vô dư tuyết,
Lưu thuỷ không sơn hữu lạc hà.
U mộng lãnh tuỳ hồng tụ địch,
Du tiên hương phiếm giáng hà tra.
Tiền thân định thị dao đài chủng,
Vô phục tướng nghi sắc tướng sai.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Cành lá lơ thơ hoa chói màu,
Chị em trang điểm khéo đua nhau.
Cửa cong sân vắng trời tan tuyết,
Nước chảy non cao ráng dọi đầu,
Mộng kín lạnh lùng vang sáo ngọc,
Chèo tiên ngào ngạt lướt sông Ngâu.
Dao đài kiếp trước là ai đấy,
Sắc tướng này xem có khác đâu.
Bài này do Tiết Bảo Cầm 薛寶琴 làm, nằm trong hồi 50 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Phú đắc hồng mai hoa kỳ 3