18/08/2022 10:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu dân
流民

Tác giả: Triều Bổ Chi - 晁補之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2013 16:32

 

Nguyên tác

生涯不復舊桑田,
瓦釜荊籃止道邊。
日暮榆園拾青莢,
可憐無數沈郎錢。

Phiên âm

Sinh nhai bất phục cựu tang điền,
Ngoã phủ kinh lam chỉ đạo biên.
Nhật mộ du[1] viên thập thanh giáp,
Khả liên vô số Thẩm lang tiền[2].

Dịch nghĩa

Cuộc sống không bằng đồng lúa ruộng dâu trước đây,
Mang theo nồi đất, làn cỏ nương lại ở bên đường.
Chiều đến nhặt những quả vỏ còn xanh ở vườn du,
Thương thay quả bé chỉ như đồng tiền của Thẩm lang.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sống rời đồng lúa bãi dâu,
Chiếu manh nồi đất xúm nhau bên đường.
Du xanh lượm nhặt chiều buông,
Chỉ bằng tiền nhỏ Thẩm lang Tấn triều.
[1] Quả du khi còn non có thể ăn trong khi đói (xem thêm chú thích bài "Vãn xuân" của Hàn Dũ).
[2] Loại tiền nhỏ do Thẩm Sung người triều Tấn đúc.
Ở đây hình dung qủa du rất nhỏ, khi đói mọi người chỉ biết nhặt ăn, làm sao cho khỏi đói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Bổ Chi » Lưu dân