30/06/2022 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán
宮怨

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2018 14:30

 

Nguyên tác

何處春風拂苑牆,
飛花片片入昭陽。
多情尚有池邊柳,
留得啼鶯伴日長。

Phiên âm

Hà xứ xuân phong phất uyển tường,
Phi hoa phiến phiến nhập Chiêu Dương.
Đa tình thượng hữu trì biên liễu,
Lưu đắc đề oanh bạn nhật trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân phe phẩy lọt vườn cây,
Hoa đáp Chiêu Dương từng mảnh bay.
Đa tình cây liễu bên hồ đứng,
Giữ tiếng oanh ca, vũ suốt ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Cung oán