05/02/2023 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 1
過壽昌廛橋吟其一

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2022 16:19

 

Nguyên tác

萬里江山此一行,
羈臣奉詔覲王庭。
紆絁今日人南闕,
生長初來地北城。
蝶夢未殘遊里閈,
馬蹄已遠出交坰。
寸懷分付重天路,
遙望神州著腳輕。

Phiên âm

Vạn lý giang sơn thử nhất hành,
Cơ thần[1] phụng chiếu cận vương đình.
Vu thi kim nhật nhân Nam khuyết,
Sinh trưởng sơ lai địa Bắc Thành.
Điệp mộng vị tàn du lý hãn,
Mã đề dĩ viễn xuất giao quynh.
Thốn hoài phân phó trùng thiên lộ,
Dao vọng Thần châu[2] trước cước khinh.

Dịch nghĩa

Non sông muôn dặm trong chuyến đi này
Kẻ cơ thần vâng chiếu đi chầu sân vua
Ngày nay bị bó buộc là người ở cửa khuyết phương Nam
Từ trước đến giờ sinh trưởng ở đất Bắc Thành
Giấc mộng điệp chưa tàn còn về nơi quê quán
Nhưng vó ngựa đã đi ra xa ngoài cõi bờ
Tấc lòng phó mặc cho phương trời xa xăm
Xa trông kinh đô nhẹ gót bước tới

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chuyến đi muôn dặm suốt cơ đồ
Vâng chiếu hạ thần được bái vua
Bó buộc phương Nam ngồi đấy mãi
Lớn lên Thành Bắc đến bây giờ
Chưa tàn mộng điệp về quê quán
Đã mỏi vó câu khuất cõi bờ
Phó mặc tấc lòng trao viễn xứ
Xa nhìn nhẹ gót tới kinh đô.
Thọ Xương là tên huyện cổ ở kinh thành Thăng Long cũ.

Lạc khoản: “Quý Sửu niên nhị nguyệt sơ cửu nhật” 季丑年二月初九日 (Ngày mồng 6 tháng 2 năm Quý Sửu [1793]).

Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
[1] Có thể hiểu theo hai nghĩa: Kẻ bề tôi bị bắt buộc hay kẻ bề tôi phiêu bạt nơi đất khách. Với ý thơ ở đây, có lẽ nên hiểu theo nghĩa thứ nhất.
[2] Chỉ kinh đô Thăng Long cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 1