15/08/2020 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hẹn mai hẹn mốt làm gì

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/08/2017 15:29

 

Hẹn mai hẹn mốt làm gì
Hẹn hoài như thế yêu chi lỡ làng?
Người ta còn kén giàu sang
Tôi về đám ruộng hoang mang đời mình.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hẹn mai hẹn mốt làm gì