08/07/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hứa Nghi Bình Am bích
題許宜平庵壁

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2009 01:34

 

Nguyên tác

我吟傳舍詠,
來訪真人居。
煙嶺迷高跡,
雲林隔太虛。
窺庭但蕭瑟,
倚杖空躊躇。
應化遼天鶴,
歸當千歲余。

Phiên âm

Ngã ngâm truyền xá vịnh,
Lai phỏng chân nhân cư.
Yên lĩnh mê cao tích,
Vân lâm cách thái hư.
Khuy đình đãn tiêu sắt,
Ỷ trượng không trù trừ.
Ưng hoá liêu thiên hạc,
Quy đương thiên tuế dư.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Dừng chân truyền xá ngâm thơ
Tìm nơi cao ẩn ngẩn ngơ hướng nào
Xanh mờ khói phủ non cao
Trắng phau mây toả lối vào Thiên Thai
Sân rêu quanh quẩn đứng ngồi
Thảo am nào thấy bóng người vào ra
Dường như cưỡi hạc chơi xa
Ngàn năm tiên mới ghé qua một lần
Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đề Hứa Nghi Bình Am bích