03/07/2022 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều thu

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 09:23

 

Một chiếc ngô vàng khiếp gió tây
Mênh mông cành rợn ý thu chầy
Cỏ cây không tiếng hoa theo lá
Trời bể chung màu nước cũng mây…
Chim cuốn non xa mây rang mỏi
Thuyền nghiêng bong xế khói sương đầy
Chờ xem chốc nữa trăng lên thử
Thu ở lòng ai hay ở đây?
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Chiều thu