23/05/2022 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ niệm

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 21:48

 

Em thêu khăn tay
Tặng anh lần cuối

Anh ơi lệ suối
Gói vuông lụa này
Kim chỉ từ nay
Còn chi ý nghĩa

Nay dâu mai bể
Xin giữ bên mình

Riêng tấm hồn trinh!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Kỷ niệm