20/04/2021 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trinh Nguyên thập tứ niên hạn thậm kiến quyền môn di thược dược hoa
貞元十四年旱甚見權門移芍藥花

Tác giả: Lã Ôn - 呂溫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 17:40

 

Nguyên tác

綠原青壟漸成塵,
汲井開園日日新。
四月帶花移芍藥,
不知懮國是何人?

Phiên âm

Lục nguyên thanh lũng tiệm thành trần,
Cấp tỉnh khai viên nhật nhật tân.
Tứ nguyệt đới hoa di thược dược,
Bất tri ưu quốc thị hà nhân?

Dịch nghĩa

Đồng xanh, gò biếc dần dần khô thành cát bụi,
Vườn hoa của quan nhờ có giếng nước nên ngày một xanh tươi.
Tháng tư mang hoa, dời thược dược,
Không biết người lo cho đất nước là ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dần dần khô đồng xanh gò biếc
Vườn quan quyền nhờ nước xanh tươi
Tháng tư thược dược di dời
Ưu tư đất nước ai người lo toan?
Năm Trinh Nguyên thứ 14 là năm 798.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Ôn » Trinh Nguyên thập tứ niên hạn thậm kiến quyền môn di thược dược hoa