16/08/2020 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã chết mà nết không chừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 13:38

 

Đã chết mà nết không chừa,
Đến mai đi chợ, chộ[1] dừa lại ăn.
Khảo dị:
Đã chết mà nết không chừa,
Đến mai đi chợ, sọ dừa lại ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Gặp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã chết mà nết không chừa