02/12/2022 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Căm thù và yêu
Odi et amo

Tác giả: Gaius Valerius Catullus

Nước: Italia
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 18/09/2007 06:21

 

Nguyên tác

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Tôi căm thù và yêu. Xin đừng hỏi tôi tại vì sao như vậy
Tự mình, tôi không biết tại vì sao, chỉ thấy mệt mỏi, rã rời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gaius Valerius Catullus » Căm thù và yêu