30/10/2020 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 1
水檻遣心其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 18:52

 

Nguyên tác

去郭軒楹敞,
無村眺望賒。
澄江平少岸,
幽樹晚多花。
細雨魚兒出,
微風燕子斜。
城中十萬戶,
此地兩三家。

Phiên âm

Khứ quách hiên doanh sưởng,
Vô thôn diểu vọng xa.
Trừng giang bình thiểu ngạn,
U thụ vãn đa hoa.
Tế vũ ngư nhi xuất,
Vi phong yến tử tà.
Thành trung thập vạn hộ,
Thử địa lưỡng tam gia.

Dịch nghĩa

Ở xa ven đô nên hàng hiên làm rộng,
Không có xóm làng nên tầm nhìn rất xa.
Sông nước trong và lặng sóng nên ít bờ,
Cây tốt tươi, chiều toả hương như có nhiều hoa.
Mưa nhỏ, cá phóng mình khỏi nước,
Gió nhẹ, chim én bay xéo.
Trong đô thành có mười vạn hộ khẩu,
Chỗ này chỉ có hai ba căn nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ra ven đô hàng hiên làm rộng rải
Không thôn làng thoải mái mắt nhìn xa
Sông nước trong, lặng sóng, cảnh bao la
Cây xanh tốt, chiều về, hương toả ngát
Mưa lất phất, cá tung mình rượt bắt
Gió hiu hiu, én bay luợn từ từ
Trong Thành Đô hơn mười vạn gia cư
Nơi đây chỉ hai ba căn nhà cỏ
(Năm 761)

Thuỷ hạm là đình làm trên mặt nước trong hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thuỷ hạm khiển tâm kỳ 1