07/08/2020 11:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chớ thấy sóng cả mà lo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:27

 

Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng cả mặc sóng, chèo cho có chừng.
Làm người phải đắn, phải đo,
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
Còn có các câu:
Chớ thấy bể rộng mà lo,
Bể rộng mặc bể, chèo cho có ngần.
Người khôn chưa đắn đã đo,
Chưa đi đến bể đã dò nông sâu.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chớ thấy sóng cả mà lo