17/06/2024 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nhị nguyệt tam thập nhật túc Kỳ Hoa Hà Trung tác
十二月三十日宿奇華河中作

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2021 15:58

 

Nguyên tác

路遠行遲歲律終,
晦天權用宿河中。
敲風律呂催風雨,
除夕笙歌習土風。
起點韶光燈影艷,
坐驅旅況酒兵權。
今宵交會冬春半,
莫妬時辰改作容。

Phiên âm

Lộ viễn hành trì tuế luật chung,
Hối thiên quyền dụng túc Hà Trung.
Xao phong luật lã thôi phong vũ,
Trừ tịch sinh ca tập thổ phong.
Khởi điểm thiều quang[1] đăng ảnh diễm,
Toạ khu lữ huống tửu binh quyền.
Kim tiêu giao hội đông xuân bán,
Mạc đố thời thìn cải tác dung.

Dịch nghĩa

Đường xa ra đi năm tháng đã hết,
Ngày cuối tháng tạm ngủ lại ở Hà Trung.
Ống luật lã (ống sáo) như thôi thúc gió mưa,
Đêm trừ tịch thổi khèn, ca hát theo phong tục địa phương.
Đón ánh sáng mùa xuân hãy nhờ bóng đèn,
Xua nỗi buồn lữ khách phải nhờ chén rượu.
Đêm nay là lúc tiếp nối giữa mùa xuân và mùa đông,
Chớ có ghen ghét với thời gian thay đổi dáng vẻ.

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Đương thẳm xa, năm tận tháng cùng,
Giao thừa nghỉ lại đất Hà Trung.
Gió đêm sáo hát giục mưa núi,
Trừ tịch sênh ca lệ địa phương.
Đón ánh mùa xuân đèn thắp sáng,
Xua buồn lữ khách rượu thơm lừng.
Đêm nay đông hết, sang xuân mới,
Đừng trách thời gian chuyển chẳng ngừng.
Kỳ Hoa nay là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

[1] Ánh sáng mùa xuân. Cả câu ý nói đêm 30 Tết đốt đèn chờ sang xuân đón ánh nắng ban mai ngày đầu xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Thập nhị nguyệt tam thập nhật túc Kỳ Hoa Hà Trung tác