22/09/2021 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (22)
The Eve of St Agnes (22)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2010 17:51

 

Nguyên tác

Her falt’ring hand upon the balustrade,
Old Angela was feeling for the stair,
When Madeline, St. Agnes’ charmed maid,
Rose, like a mission’d spirit, unaware:
With silver taper’s light, and pious care,
She turn’d, and down the aged gossip led
To a safe level matting. Now prepare,
Young Porphyro, for gazing on that bed;
She comes, she comes again, like ring-dove fray’d and fled.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Bàn tay già ngập ngừng trên thành gác
Bà đưa chân mò mẫm bậc cầu thang
Khi Mếtlai, ngày lễ Thánh hân hoan
Như tiên nữ, bất thình lình xuất hiện
Cây đuốc bạc trong tay, cô cẩn thận
Quay lại đưa bà lão đến tận sàn
Nơi phẳng phiu, có trải đệm, an toàn
Và giờ đây, chàng trai ơi, chuẩn bị
Để nhìn vào giường kia, cô ở đấy
Cô lại đến, như con chim câu dại
Bởi hãi hùng, đã cất cánh bay đi
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (22)