01/07/2022 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tóc ơi đừng dài ra

Tác giả: Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 16/03/2009 09:30

 

Em thầm mong tóc đừng dài ra nữa
Để dấu tay anh trên tóc vẫn còn
Bàn tay xưa giờ chỉ vuốt tóc con.
Nguồn: Tạp chí Thế giới mới, số 56, tháng 5-1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Nguyệt » Tóc ơi đừng dài ra