18/09/2020 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:21

 

Áo Tô Tần[1] ấm cật, cơm Tử Lộ[2] no lòng
Ăn bận, anh dài vắn cho xong
Kiệm cần dư giả để phòng cưới em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Người đời Chiến Quốc, là người thuyết khách có tài đã dụ thuyết sáu nước thành công, thời hàn vi Tô Tần là nghèo túng, anh chị em, bà con đều khinh thường.
[2] Học trò của Khổng Tử, nhà nghèo sống đạm bạc vẫn vui vẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo Tô Tần ấm cật, cơm Tử Lộ no lòng