27/05/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ viết cho con

Tác giả: Thúc Hà - Hà Thúc Chỉ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 14/05/2008 02:48

 

Gởi Thúc Hải

Thơ này kịp đến tay con
Nhà ta phố đã nổ giòn đón xuân

Nhớ thanh hương cũ cơn châm
Xuân tung xác pháo ấm nồng một ai!
Hoa đào năm ấy chưa phai
Vời trông biển rộng sông dài nhớ con...
Hai mươi lăm tuổi trăng tròn
- Giật mình cứ ngỡ con còn bé thơ
Lo con lạnh, gió đông lùa
Bố quên bên ấy con đùa tuyết rơi
Nhắc con học chớ ham chơi
Bố quên con đã một thời... (giáo viên)

Nhắc con thuốc, rượu chớ nghiền
Bố quên con đã từng quen khổ nghèo
Con khoe bạn gái... tình yêu
Bố quên con có những chiều cô đơn
Đó đây cũng quả đất tròn

Nơi đâu con cũng là con của nhà
Sông dài bởi suối nguồn xa
Hoa thơm cũng tự đậm đà đất quê!

Chiều nay chở lá giong về
Bố trông bóng mẹ bên hè đợi con.
1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thúc Hà » Thơ viết cho con