26/01/2021 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 092
山居百詠其九十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 15:02

 

Nguyên tác

山居黃葉逐風飄,
手握空拳亦不消。
佛祖只傳家裏事,
逢人懶得口勞忉。

Phiên âm

Sơn cư hoàng diệp trục phong phiêu,
Thủ ác không quyền diệc bất tiêu.
Phật Tổ chỉ truyền gia lý sự,
Phùng nhân lãn đắc khẩu lao đao.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi phất phới lá vàng rơi,
Một nắm tay không thông khắp nơi,
Phật Tổ chỉ truyền trong việc đạo,
Gặp người trễ biếng miệng nhiều lời.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 092