20/03/2023 17:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba tiêu
芭蕉

Tác giả: Kiều Thục - 喬湜

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2009 02:37

 

Nguyên tác

綠雲當窗翻,
清音滿廊廡。
風雨送秋寒,
中心不言苦。

Phiên âm

Lục vân đương song phiên,
Thanh âm mãn lang vũ.
Phong vũ tống thu hàn,
Trung tâm bất ngôn khổ.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mây biếc dập dờn bên cửa sổ,
Thanh âm trong trẻo ngập hiên nhà.
Gió mưa đưa tới hơi thu lạnh,
Xót tận đáy lòng chẳng thán ca.
Nguồn: Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh, NXB Giáo dục, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kiều Thục » Ba tiêu