22/09/2021 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp em

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2009 19:24

 

Vài phút gặp em nói sao hết
Cả tình chờ đợi mấy tuần qua
Vừa vơi ít nhiều con suối nhớ
Mưa mong đã ngập những nguồn xa...
1970

Nguồn: Chân trời thương nhớ, NXB Văn hoá dân tộc, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Gặp em