28/05/2022 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu
折楊栁

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 14:44

 

Nguyên tác

楊栁未成花,
春風滿妾家。
送君辭妾去,
折柳捐芳華。
芳華寧可久,
誤妾青閨守。
蛛絲網鈿筝,
蝶粉塵歌袖。
柳花今復飛,
不見紫驑歸。
相思無處説,
還夢入空幃。

Phiên âm

Dương liễu vị thành hoa,
Xuân phong mãn thiếp gia.
Tống quân từ thiếp khứ,
Chiết liễu quyên phương hoa.
Phương hoa ninh khả cửu,
Ngộ thiếp thanh khuê thủ.
Chu ti võng điền tranh,
Điệp phấn trần ca tụ.
Liễu hoa kim phục phi,
Bất kiến tử lưu quy.
Tương tư vô xứ thuyết,
Hoàn mộng nhập không vi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân thổi đầy nhà thiếp,
Thuỳ dương vẫn chưa kết hoa.
Bẻ liễu kết vòng đội đầu,
Khi đã tiễn chàng đi xa.
Vòng hoa cũng đà lâu cũ,
Chỉ thiếp một mình giữ nhà.
Tơ nhện giăng đờn tranh quý,
Phấn bướm bụi tay áo ca.
Hoa dương nay lại bay lộng,
Không thấy tử lưu hoàn gia.
Nhớ nhung biết cùng ai nói,
Mộng suông trống trải màn là.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Chiết dương liễu