12/05/2021 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuốc tễ - dê

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 17:14

 

Thuốc tễ ai phơi đầy mặt đê
Tuổi thơ hí hửng nhặt đem về
Nhờ mẹ sau này con mới biết
Một thời lầm thuốc với phân dê
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Thuốc tễ - dê