26/10/2021 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhàn hậu tự thuật

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 23:01

 

Ơn chúa may đà vẹn đạo tôi,
Non xanh nước biếc tháng ngày rồi.
Bẻ hoa nếm rượu khi xuân sớm,
Bừa nguyệt trồng lan buổi nắng oi.
Sân mặc lá thu dầu gió quét[1],
Cửa song then trúc mặc trăng soi.
Thị phi thế sự tai đà gác,
Chút chạnh trong niềm chểnh mảng thôi.
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tự thuật sau khi nghỉ hưu.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Mặc cho gió thổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Quy nhàn hậu tự thuật