01/07/2022 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người dưng

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:45

 

Tắt đèn ngồi trong màn
Gió lay vầng trăng lắc
Vầng trăng như người dưng

Người dưng đêm nay ăn đâu nằm đâu
Tháng Bảy sắp sụt sùi mưa ngâu
Người dưng đi xanh gầy

Ta lật gối lên
Ta ôm gối hôn
Người dưng cũ như mới

Vầng trăng rơi mất rồi
Ta với người dưng thôi.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Người dưng