05/10/2022 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề cúc hoa
題菊花

Tác giả: Hoàng Sào - 黃巢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:34

 

Nguyên tác

颯颯西風滿院栽,
蕊寒香冷蝶難來。
他年我若為青帝,
報與桃花一處開。

Phiên âm

Táp táp tây phong mãn viện tài,
Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.
Tha niên ngã nhược vi thanh đế[1],
Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.

Dịch nghĩa

Ào ào gió tây trong vườn trồng hoa cúc
Nhị tàn, hương lạnh, bướm khó bay qua
Năm tới nếu ta làm chúa xuân
Sẽ truyền cho hoa đào nở ở đây cùng một chỗ

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vi vút đầy vườn thổi gió tây,
Nhuỵ rầu hương lạnh bướm khôn bay.
Nếu xuân năm tới ta làm chúa,
Truyền với hoa đào nở cả đây.
[1] Vua của màu xanh, tức chúa xuân, ở đây ám chỉ việc mong làm vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Sào » Đề cúc hoa