06/07/2022 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh xưa dịu dàng, hay lo lắng, hay ghen”
“Был он ревнивым, тревожным и нежным”

Tác giả: Anna Akhmatova - Анна Ахматова

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 31/05/2007 10:32

 

Nguyên tác

Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как божье солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:
«Люби меня, смейся, пиши стихи!»
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh xưa dịu dàng, hay lo lắng, hay ghen
Đã yêu em như mặt trời của Chúa
Và để cho không hát như trước nữa
Anh giết đi con chim trắng của em.

Anh bước vào phòng thốt lên buổi hoàng hôn:
“Hãy yêu anh, hãy cười, thơ hãy viết!”
Còn em, con chim vui đem vùi lấp
Sau giếng tròn, dưới gốc một cây trăn.

Rằng sẽ không khóc, em hứa với anh
Nhưng tim em đã từ lâu hoá đá
Em ngỡ rằng mọi lúc và mọi ngả
Vẫn nghe giọng ngọt ngào, âu yếm của chim.
Thu 1914

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna Akhmatova » “Anh xưa dịu dàng, hay lo lắng, hay ghen”