30/01/2023 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đức Chúa Trời toàn năng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 18:22

 

Đức Giê-hô-va ơi! Chính Ngài ban năng lực và đức độ cho tôi
Nhưng tôi vẫn nghĩ mình bé bỏng trong biển người uyên bác
Tôi vẫn đang học Ngài, học cuộc đời nhiều điều thâm thuý
Tin Lành Ngài phải lan xa ra cùng xã hội, vì phải có ánh sáng của Ngài
Phải có thần quyền Ngài tuôn đổ suốt tháng năm
Chê-ru-bim Ngài vẫn bay qua các vùng Ngài đến, bay đến tôi nghỉ ngơi lại trong nhà
Rồi một ngày tôi phải đến ở nhà Ngài mãi mãi
Từ biệt thế gian bao tấn trò đời nghiệt ngã!
Miệng và lỗ mũi Ngài phát ra quyền phép sai khiến đại dương, sai khiến hoàn cầu
Ai dám chọc giận Ngài, chả ai ngu si đến thế!
Ngài không cho phép lấy gì Satan bước đến?
Ngài ôi, Đấng vĩ đại, Đấng Alpha và Omega, là đầu và là rốt!
Chỉ Ngài, duy chỉ Ngài mới có quyền trên tất cả sinh linh, trên hoàn vũ và trái đất cỏn con này
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đấng tuyệt vời, toàn năng, vĩnh hằng, toàn tại, toàn tri…
Ngài chi li khi sinh ra từng sinh vật, Ngài nắn nót cả hai chúng tôi – nam và nữ đẹp lạ kì
Ngài dạy chúng tôi phải yêu thương nhau và sinh con đẻ cái
Dạy đạo cho chúng tôi
Giê-xu ơi! Việc đổ huyết của Ngài lớn bấy
Miệng con cái Ngài hát mãi thần khúc ngợi khen.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đức Chúa Trời toàn năng