19/01/2021 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trù biên lâu
籌邊樓

Tác giả: Tiết Đào - 薛濤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 17:30

 

Nguyên tác

平臨雲鳥入窗秋,
壯壓西川四十州。
諸將莫貪羌族馬,
最高層處見邊頭。

Phiên âm

Bình lâm vân điểu nhập song thu,
Tráng áp Tây Xuyên[1] tứ thập châu.
Chư tướng mạc tham Khương tộc mã,
Tối cao tằng xứ kiến biên đầu.

Dịch nghĩa

Từ cửa sổ mùa thu thấy mây và chim bay vào bình nguyên,
Những lầu canh này đã giữ vững 40 châu của vùng Tây Xuyên.
Các tướng giữ ải không tham ngựa của người Khương,
Nên từ tầng cao nhất có thể nhìn thấu tới địa đầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây và chim bên song trôi dạt
Giữ vững vàng được đất Tây Xuyên
Tướng không tham đoạt ngựa Khương
Lầu cao nhìn suốt tây phương an bình
[1] Tên vùng đất biên cảnh phía tây Trung Quốc xưa, nay gồm vùng bình nguyên phía bắc tỉnh Tứ Xuyên và lưu vực phía đông của sông Nhã Lung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Đào » Trù biên lâu