23/10/2021 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân tình mới đó mau phai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 18:01

 

Ân tình mới đó mau phai
Như ngọc rau rút tươi mai héo chiều
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ân tình mới đó mau phai