24/06/2024 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Quách huyện thừa
寄郭縣丞

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 14:02

 

Nguyên tác

一自分攜歲幾經,
天涯海角兩般情。
風前覘望心應析,
夢裏相逢淚暗傾。
投老已攘休世用,
餘生還恐惹閒名。
行藏用舍無非命,
見子何時仔細評。

Phiên âm

Nhất tự phân huề tuế kỷ kinh,
Thiên nhai hải giác lưỡng ban tình.
Phong tiền chiêm vọng tâm ưng tích,
Mộng lý tương phùng lệ ám khuynh.
Đầu lão dĩ nhương hưu thế dụng,
Dư sinh hoàn khủng nhạ nhàn danh.
Hành tàng dụng xả vô phi mệnh,
Kiến tử hà thời tử tế bình.

Dịch nghĩa

Từ khi chia tay, đã mấy năm rồi,
Chân trời góc biển, đôi bên đều nặng mối tình.
Trước gió ngóng trông tấm lòng như xé,
Gặp nhau trong mộng, giọt lệ thầm rơi.
Già đến, lui về, đời không dùng nữa,
Sống thừa, còn sợ mang chút danh hờ.
Hành tàng dụng xả, đều có mệnh trời,
Bao giờ gặp ngài, sẽ bàn luận tỉ mỉ hơn.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nam Trân

Từ lúc chia tay thoắt mấy năm,
Biển trời hai ngả mối tình thâm.
Ngóng trông trước gió lòng như xé,
Gặp gỡ trong mơ lệ nhỏ thầm.
Già đến đã đành thôi việc thế,
Sống thừa còn sợ mắc danh lầm.
Ở đời xuất, xử đều do số,
Bàn kỹ, khi nào sẽ tới thăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Ký Quách huyện thừa