18/05/2024 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu quan đả ngư
又觀打魚

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2015 22:29

 

Nguyên tác

蒼江魚子清晨集,
設網提綱萬魚急。
能者操舟疾若風,
撐突波濤挺叉入。
小魚脫漏不可記,
半死半生猶戢戢。
大魚傷損皆垂頭,
屈強泥沙有時立。
東津觀魚已再來,
主人罷鱠還傾杯。
日暮蛟龍改窟穴,
山根鱣鮪隨雲雷。
干戈兵革鬥未止,
鳳凰麒麟安在哉。
吾徒胡為縱此樂,
暴殄天物聖所哀。

Phiên âm

Thương giang ngư tử thanh thần tập,
Thiết võng đề cương vạn ngư cấp.
Năng giả thao chu tật nhược phong,
Sanh đột ba đào đĩnh xoa nhập.
Tiểu ngư thoát lậu bất khả ký,
Bán tử bán sinh do tập tập.
Đại ngư thương tổn giai thuỳ đầu,
Quật cường nê sa hữu thì lập.
Đông tân quan ngư dĩ tái lai,
Chủ nhân bãi khoái hoàn khuynh bôi.
Nhật mộ giao long cải quật huyệt,
Sơn căn chiên vị tuỳ vân lôi.
Can qua binh cách đấu vị chỉ,
Phụng hoàng kỳ lân an tại tai.
Ngô đồ hồ vi túng thử lạc,
Bạo điễn thiên vật thánh sở ai.

Dịch nghĩa

Buổi sáng trong lành đàn có tụ tập để đẻ trứng nơi sông xanh,
Giăng lưới, kéo vó bắt cá gấp.
Kẻ có tài chèo thuyền như gió cuốn,
Lao mình trước đợt sóng ưỡn ngực lên mà tới.
Cá nhỏ lọt lưới thì không thể biết được,
Nửa sống nửa chết cứ dãy đành đạch.
Cá lớn bị thương đều gục đầu,
Dưới bùn nó đã cố gắng vùng vẫy.
Lại tới coi đánh cá nơi bến đông,
Ông chủ đem làm gỏi và cùng nghiêng chén.
Chiều tối thuồng luồng sửa lại hang hốc,
Chân núi cá chiên cá vị theo sấm với mây.
Giáo mác việc quân sự đánh nhau chưa ngừng,
Phượng hoàng, kỳ lân ở chốn nào.
Bọn ta lại cứ thích cái vui loại này,
Thánh nhân thường buồn cho kẻ làm tàn tại hết của trời.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông trong đàn cá sáng tụ tập,
Buông lưới, thả vò bắt cá gấp.
Tay chèo lướt thuyền như gió đưa,
Ưỡn ngực xông vào sóng tới tấp.
Cá nhỏ lọt lưới kể làm chi,
Nửa sống nửa chết còn ngáp ngáp.
Cá lớn bị thương đều gục đầu,
Có thời vùng vẫy nơi bùn nhớp.
Bến đông đánh cá lại tới coi,
Chủ nhân đãi gỏi, cùng nghiêng chai.
Trời chiều sấu, rồng hang ổ mở,
Chân núi chiên, vị sấm mây trôi.
Giáo gươm chinh chiến còn chưa dứt,
Phượng hoàng, kì lân ở đâu nơi.
Bọn ta sao lại vui kiểu đó,
Bậc thánh thường than kẻ hại trời.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hựu quan đả ngư