07/03/2021 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kén chồng

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:17

 

Gương sáng hoa thơm mảnh má đào
Giữ gìn giá ngọc quyết treo cao
Quả mai ba bảy đương vừa lứa
Bến nước mười hai vẫn cắm sào
Trướng chấu chi nên đêm tịch mịch
Bình minh cố đợi khách anh hào
Nhắn nhe chú mán anh mường biết
Thấy quế rừng xanh chớ ước ao
Mlle Bích Ngọc

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Kén chồng