29/06/2022 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cần có những phút buồn

Tác giả: Hải Như - Vũ Như Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 18:07

 

Khác với chúng ta
Bác Hồ đắp chăn đơn - không muốn mình ấm quá
Người trằn trọc canh dài
Vì tiếng trẻ rao đêm
Khi còn những bất công (chưa dễ dàng ta xoá)
Cần có những phút buồn
Nâng chúng ta lên
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Như » Cần có những phút buồn