17/07/2020 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ kỳ 1
秋思其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 18:33

 

Nguyên tác

一聲蕭瑟動高梧,
去歲今朝景不殊。
霄漢虛空清未了,
斜陽煙水淡如無。
少陵亂後詩聲苦,
彭澤歸來酒興孤。
甚矣吾衰無一事,
出門聊復倩人扶。

Phiên âm

Nhất thanh tiêu sắt động cao ngô,
Khứ tuế kim triêu cảnh bất thù.
Tiêu hán hư không thanh vị liễu,
Tà dương yên thuỷ đạm như vô.
Thiếu Lăng[1] loạn hậu thi thanh khổ,
Bành Trạch[2] quy lai tửu hứng cô.
Thậm hĩ ngô suy vô nhất sự,
Xuất môn liêu phục thiến nhân phù.

Dịch nghĩa

Tiếng xào xạc làm rung ngọn ngô đồng
Ngày nay, năm nay so với năm ngoái không có khác
Trời quang đãng xanh ngắt một màu
Dưới bóng chiều khói nước lạt như không
Thiếu Lăng từ khi gặp loạn lời thơ đau khổ
Bành Trạch về hưu rồi hứng rượu chỉ có một mình
Ngán nỗi thân ta suy yếu không làm được gì
Mà khi ra cửa lại phải nhờ người nâng đỡ

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Tiếng đâu xào xạc lá ngô đồng,
Năm ngoái, ngày này một cảnh chung.
Tầng thẳm, trời mây xanh rất mực,
Bóng chiều, khói nước lạt như không.
Thiếu Lăng gặp loạn thơ thêm khổ,
Bành Trạch về hưu rượu kém nồng.
Ngán nỗi thân già không được việc,
Đi không người đỡ cũng không xong.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Tên hiệu của đại thi hào Đỗ Phủ đời Đường.
[2] Đào Tiềm đời Tấn làm huyện lệnh Bành Trạch, được hơn 80 ngày. Nhân cuối năm quận phái viên đốc bưu đến huyện, nha lại khuyên Đào Tiềm chỉnh đốn y phục ra đón. Ông than rằng: “Ngã khởi năng vị ngũ đấu mễ chiết yêu quyển quyển sự hương lý tiểu nhân đa” (Ta lại có thể vì năm đấu gạo mà phải chịu còng lưng, vòng tay thờ bọn tiểu nhân nơi thôn xóm ấy ru). Ngay hôm ấy ông viết bài Quy khứ lai từ (Lời bày tỏ việc lui về), rồi trả ấn bỏ quan mà về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu tứ kỳ 1