16/06/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

08

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/06/2008 13:09

 

Người qua biên giới trình hộ chiếu
Gió qua biên giới mây chào mời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 08