02/07/2022 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất đô lưu biệt chư công
出都留別諸公

Tác giả: Khang Hữu Vi - 康有為

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2008 22:19

 

Nguyên tác

天龍作騎萬靈從,
獨立飛來縹緲峰。
懷抱芳馨蘭一握,
縱橫宙合霧千重。
眼中戰國成爭鹿,
海內人才孰臥龍?
撫劍長號歸去也,
千山風雨嘯青鋒。

Phiên âm

Thiên long tác kỵ vạn linh tòng,
Độc lập phi lai phiêu miểu phong.
Hoài bão phương hinh lan nhất ác,
Túng hoành trụ hợp vụ thiên trùng.
Nhãn trung chiến quốc thành tranh lộc,
Hải nội nhân tài thục ngoạ long?
Phủ kiếm trường hiệu quy khứ dã,
Thiên sơn phong vũ khiếu thanh phong.

Bản dịch của Đông Xuyên

Ta cưỡi rồng đi... chúng bạn đưa...
Phi Lai nhìn núi đứng lơ mơ
Mấy giò lan ngát, lòng ôm ấp
Nghìn lớp sương che, đất mịt mờ
"Tranh lộc" bao tuồng, dơ mắt quá!
Ngoạ long trong nước có ai chưa?
Chống gươm, thét lớn, ta về quách
Nghìn núi, đường gươm rộn gió mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khang Hữu Vi » Xuất đô lưu biệt chư công